1200060502 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/07/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/08/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Bασιλεία Σαζαλτζοπούλου, τηλ. 2843063184
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου, 72300 Χανδράς Σητείας Λασιθίου
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Λεωνίδα Κακαριάρη, τηλ.: 2843063101

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια εκατόν έξι (106 ) συσσωρευτών τύπου VRLA για τις μηχανές Diesel του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200060502
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 11/07/2019
ΑΔ: A109884
Συμπλήρωμα 2 31/07/2019
ΑΔ: A110960
Προϋπολογισμός: € 29.478,6 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ