1200060486 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/08/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/09/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: B. Σαζαλτζοπούλου, Τηλ. 28430 63184
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου Χανδράς Σητείας, ΤΚ 72300

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ψυγείο Αέρα Σάρωσης 2307χ1303χ708mm Μηχαν.Diesel Mitsui-Man B&W12K90MC-S Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200060486
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/08/2019
ΑΔ: A110998
Συμπλήρωμα 1 21/08/2019
ΑΔ: A111051
Προϋπολογισμός: € 31.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ