1200060389 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/06/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Νικόλαος Ευαγγελίου, τηλ: 2223026229
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου, 34500, Αλιβέρι εΥΒΟΊΑς
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Νικόλαο Χατζηνικολάου, τηλ: 2223026280

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά προσωπικού του ΑΗΣ Αλιβερίου με λεωφορείο από την Χαλκίδα στον ΑΗΣ και αντιστρόφως για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200060389
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/05/2019
ΑΔ: A108680
Προϋπολογισμός: € 39.250 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ