1200060374 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/06/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/07/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Καλλιόπη Κυριακοπούλου, τηλ.:2791039152
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, 22200 Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κωνσταντίνο Μητσόπουλο, τηλ.:2791039123

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια συναρμολογούμενων μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION για τις ανάγκες της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200060374
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 21/06/2019
ΑΔ: A109787
Προϋπολογισμός: € 12.433 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ