1200060206 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/05/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/05/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δέσποινα Μαμαντάκη, τηλ.:2843063074
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου, 72300 Χανδράς Σητείας Λασιθίου
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Γεώργιο Καλδίρη, τηλ.:28430630167

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Λειτουργία δεκαοκτώ (18) Η/Ζ του Οίκου MITSUBISHI S16R-PTA συνολικής ισχύος 22,66MW στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200060206
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 20/05/2019
ΑΔ: A108648
Προϋπολογισμός: € 28.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ