1200059845 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/08/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/08/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Καλλιόπη Κυριακοπούλου, τηλ.:2791039152
Υποβολή: ΔΕΗ ΑΕ / ΑΗΣ Μεγαλόπολης5, 22200 Μεγαλόπολη Αρκαδίας

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια υλικών πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης για τις ανάγκες της Μονάδος Συνδυασμένου Κύκλου 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200059845
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 07/08/2019
ΑΔ: A110996
Προϋπολογισμός: € 13.417,55 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ