1200059817 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/07/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/07/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Έφη Μπιτάκη, τηλ: 2463041208
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Ιωάννη Χατζηπαναγιωτίδη, τηλ.: 2463059211

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Είδη καθαρισμού για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200059817
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 01/07/2019
ΑΔ: A109826
Προϋπολογισμός: € 5.217,5 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ