1200059752 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/05/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/05/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χριστίνα Χατσίδου, τηλ.:2461054385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Παντελή Στόγια, τηλ.: 2461054284

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες επιτήρησης - επιθεώρησης εξοπλισμού συστημάτων λιγνίτη - τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200059752
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/04/2019
ΑΔ: A108512
Συμπλήρωμα 1 16/05/2019
ΑΔ: A108622
Προϋπολογισμός: € 69.700 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ