1200059650 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/05/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/06/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ισίδωρος Χαλιούλιας, τηλ.: 2223026259
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου, 34500 Αλιβέρι Ευβοίας
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Χρήστο Ρέτσα, τηλ.: 2223026253

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση δύο (2) κινητήρων μέσης τάσης 6kV της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200059650
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 24/05/2019
ΑΔ: A108666
Συμπλήρωμα 2 31/05/2019
ΑΔ: A108697
Προϋπολογισμός: € 23.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ