1200059629 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/09/2019 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ελένη Αθανασοπούλου, τηλ.:2292064385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, 19500 Θορικό Λαυρίου Αττικής
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Χαρίλαο Σαρλάνη, τηλ.:2292064380

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση ομάδας σαρανταοκτώ (48) ανυψωτικών μηχανημάτων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200059629
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/08/2019
ΑΔ: A111065
Προϋπολογισμός: € 36.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ