1200059071 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/04/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/05/2019 - 14:45 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρήστος Λέντζης, τηλ: 2461096054
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κυριάκο Δεληγεώργη, τηλ. :2461055577

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συσκευή καθαρισμού TORRENT ή άλλου οίκου για τον ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200059071
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 17/04/2019
ΑΔ: A108462
Προϋπολογισμός: € 4.750 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ