1200058832 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/04/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/05/2019 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χριστίνα Κλάδου, τηλ.:2810376362
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ελένη Μεταξά, τηλ.:2810376370

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πνευματική βαλβίδα εκκαπνισμού για τις ατμομονάδες Νο 5 και 6 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200058832
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 12/04/2019
ΑΔ: A108436
Προϋπολογισμός: € 20.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ