1200058736 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/07/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/07/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δέσποινα Μαμαντάκη, τηλ.: 2843063074
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου, 72300 Χανδράς Σητείας Λασιθίου
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Ματθαίο Χρυσουλάκη, τηλ.: 2843063163

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κένωση και καθαρισμός δεξαμενής (ΔΑΚ) Νο 2 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200058736
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 10/07/2019
ΑΔ: A109876
Συμπλήρωμα 2 17/07/2019
ΑΔ: A109905
Προϋπολογισμός: € 29.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ