1200058715 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/04/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/04/2019 - 14:45 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρήστος Λέντζης, τηλ:2461096054
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ζωή Τσότσου, τηλ. :2461055516

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Χαρτί φωτοτυπικό Α4 λευκό για τον ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200058715
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 05/04/2019
ΑΔ: A108396
Προϋπολογισμός: € 6.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ