1200058683 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/05/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/05/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, τηλ.:2463041208
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κωνσταντίνο Κωτίδη, τηλ.: 2463059222

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αποκατάσταση βλαβών και περιοδική συντήρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων εγκατεστημένων στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200058683
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 03/05/2019
ΑΔ: A108540
Προϋπολογισμός: € 26.238,80 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ