1200058604 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/05/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/06/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Βασίλειος Καλκάνης, τηλ: 2292064352
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, 19500 Θορικό Λαυρίου
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Αθανάσιο Μαρτίνη, τηλ: 2292064153

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διετής συντήρηση (2019–2021) ανελκυστήρων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200058604
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 24/05/2019
ΑΔ: A108663
Προϋπολογισμός: € 18.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ