1200058372 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/03/2019 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Εμμανουήλ Σπυριδάκης, τηλ.: 2821024210
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Χανίων, 25ης Μαρτίου, Τ.Θ.234, 73100 Ξυλοκαμάρα Χανίων

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμοί γραφείων και λοιπών χώρων του ΑΗΣ Χανίων

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200058372
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/02/2019
ΑΔ: A107242
Προϋπολογισμός: € 23.341,32 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ