1200058310 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/05/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/05/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ανδρέας Ελευθερίου, τηλ: 2223026261
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αλιβερίου, 34500 Αλιβέρι Ευβοίας
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Ισίδωρο Χαλιούλια, τηλ.: 2223026259

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια θερμοστοιχείων συμπιεστών φυσικού αερίου του Οίκου CAMERON για την Μονάδα Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200058310
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 08/05/2019
ΑΔ: A108549
Προϋπολογισμός: € 17.850 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ