1200058268 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/03/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/04/2019 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, τηλ: 2463041208
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα,Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κωνσταντίνο Καρανικόλα, τηλ: 2463059222

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών συστημάτων ταινιοζυγών του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200058268
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/02/2019
ΑΔ: A107226
Συμπλήρωμα 1 22/03/2019
ΑΔ: A107320
Προϋπολογισμός: € 6.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ