1200058199 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/03/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/04/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, τηλ: 2463041208
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Σάββα Καριπίδη, τηλ.: 2463059237 και 2463042412

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες υποστήριξης των συνεργείων του Τομέα Κεντρικής Συντήρησης Βορείου Συστήματος κατά την διάρκεια της γενικής συντήρησης στροβίλου της Μονάδας Ι του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200058199
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/02/2019
ΑΔ: A107216
Συμπλήρωμα 1 29/03/2019
ΑΔ: A107361
Προϋπολογισμός: € 39.622,5 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ