1200058194 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/03/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/03/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αγγελική Παπανικολάου, τηλ.: 2292064343-5
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, 19500 Θορικό Λαυρίου

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εμφιαλωμένο νερό-πλαστικά ποτήρια για τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200058194
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/02/2019
ΑΔ: A107231
Συμπλήρωμα 1 14/03/2019
ΑΔ: A107291
Προϋπολογισμός: € 18.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ