1200058141 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/03/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/04/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, τηλ.:2463041208
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κωνσταντίνο Καρανικόλα, τηλ.:2463059222

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση – βαθμονόμηση των αυτόματων συστημάτων συνεχούς μέτρησης αερίων ρύπων και λειτουργικών παραμέτρων των Μονάδων Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200058141
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/02/2019
ΑΔ: A107229
Συμπλήρωμα 1 22/03/2019
ΑΔ: A107330
Προϋπολογισμός: € 16.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ