1200058083 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/05/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/05/2019 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χριστίνα Κλάδου, τηλ.:2810376362 και 2810376259
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Μιχαήλ Δαμανάκη, τηλ.:2810376278

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια πλήρους συγκροτήματος ηλεκτροκινητήρα και αντλίας κενού για την ατμομονάδα Νο2 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200058083
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 04/04/2019
ΑΔ: A108394
Συμπλήρωμα 2 06/05/2019
ΑΔ: A108544
Προϋπολογισμός: € 20.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ