1200057915 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/02/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/02/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Βασιλεία Σαζαλτζοπούλου, τηλ.:2843063184
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αθερινόλακκου, 72300 Χανδράς Σητείας Λασιθίου

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή εδαφόπλακας με σκυρόδεμα C20/25 στον Κλάδο ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200057915
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/02/2019
ΑΔ: A107148
Συμπλήρωμα 1 21/02/2019
ΑΔ: A107217
Προϋπολογισμός: € 15.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ