1200057871 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/03/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/04/2019 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, τηλ: 2463041208
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα,Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Γρηγόριο Διαμάντη, τηλ. :2463059239

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανταλλακτικά ατμοστροβίλων K-300-170 του οίκου LMZ για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200057871
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/02/2019
ΑΔ: A107221
Συμπλήρωμα 1 21/03/2019
ΑΔ: A107309
Προϋπολογισμός: € 11.600 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ