1200057367 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/02/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/02/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αγγελική Παπανικολάου, τηλ: 2292064343-5
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, 19500 Θορικό Λαυρίου
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Μιλτιάδη Κακάμπουρα, τηλ.:2292064326

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικαθαλατωτικό πρόσθετο για τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200057367
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/01/2019
ΑΔ: A107081
Συμπλήρωμα 1 11/02/2019
ΑΔ: A107161
Προϋπολογισμός: € 17.820 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ