1200057250 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/03/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/03/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, τηλ.: 2463041208
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, Τ.Θ. 139, 53200 Αμύνταιο Φλωρίνης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Γεώργιο Καλογεράκη, τηλ.: 2463059239

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προληπτική και επισκευαστική συντήρηση επιστομίων ατμού, τροφοδοτικού νερού και υγρών υψηλής πίεσης των Μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200057250
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/02/2019
ΑΔ: A107163
Συμπλήρωμα 1 08/03/2019
ΑΔ: A107271
Προϋπολογισμός: € 40.965 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ