1200057017 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/02/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/02/2019 - 14:45 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρήστος Λέντζης, τηλ: 2461096054
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Ιωάννη Καβελίδη, τηλ.: 2461055544

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανταλλακτικά διακοπτών SF6 6.6KV MERLIN GERIN για τον ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200057017
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/01/2019
ΑΔ: A107016
Συμπλήρωμα 1 04/02/2019
ΑΔ: A107131
Προϋπολογισμός: € 3.980 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ