1200056658 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/02/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/03/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Παναγιώτης Μπαλής, τηλ.:2244091494
Υποβολή: ΑΗΣ Ρόδου, 85100 Σορωνή Ρόδου

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τον ΘΗΣ Ν.Ρόδου ( ΑΗΣ Κατταβιάς)

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200056658
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/01/2019
ΑΔ: A107058
Συμπλήρωμα 1 20/02/2019
ΑΔ: A107208
Προϋπολογισμός: € 13.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ