1200056424 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/01/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/02/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Παρασκευή Φιλίππου, τηλ: 2461054387
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Απόστολο Δημητριάδη, τηλ.:2461054243

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Άμμος χαλαζιακή για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200056424
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/12/2018
ΑΔ: A106943
Συμπλήρωμα 1 22/01/2019
ΑΔ: A107066
Προϋπολογισμός: € 27.900 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ