1200056399 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/02/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/02/2019 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χριστίνα Κλάδου, τηλ.: 2810376362 και 2810376259
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Ιωάννη Ρογκάκο, τηλ.:2810376230

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μετασχηματιστής ισχύος ΜΤ 250KVA για τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200056399
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/01/2019
ΑΔ: A107067
Συμπλήρωμα 1 01/02/2019
ΑΔ: A107124
Συμπλήρωμα 2 15/02/2019
ΑΔ: A107191
Προϋπολογισμός: € 25.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ