1200050800 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/05/2018 - 14:45

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ.Λέντζης, τηλ.: 2461096054
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Καρδιάς , Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαΐδα
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Στ.Χριβατίδη, τηλ.: 2461055270

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Τύμπανο κινητήριο άνευ άξονος για τον ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200050800
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/04/2018
ΑΔ: A102845
Προϋπολογισμός: € 1.900 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ