1200050734 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/05/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/05/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ανδρ. Ελευθερίου, τηλ.: 2223026328
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Αλιβερίου, 34500 Αλιβέρι Ευβοίας
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Ισίδωρο Χαλιούλια, τηλ.: 2223026259

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων στον αεριοστρόβιλο της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200050734
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/04/2018
ΑΔ: A102898
Συμπλήρωμα 1 17/05/2018
ΑΔ: A103020
Προϋπολογισμός: € 9.300 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ