1200050460 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/04/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/05/2018 - 14:45 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ.Λέντζης, τηλ.: 2461096054
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Καρδιάς, Τ.Θ. 17, 50200 Πτολεμαϊδα
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Αναστάσιο Χατζησάββα, τηλ.: 2461055301

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πηνίο ηλεκτρομαγνητικού συμπλέκτη του Οίκου LENZE για τον ΑΗΣ Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200050460
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/03/2018
ΑΔ: A102761
Συμπλήρωμα 1 20/04/2018
ΑΔ: A102852
Προϋπολογισμός: € 1.594 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ