1200050359 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/04/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/05/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Χατσίδου, τηλ.: 2461054385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου,Τ.Θ. 1350 , 50100 Κοζάνη
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Δημήτριο Καραβέλια, τηλ.:2461054502

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση-κατασκευή με θερμό βουλκανισμό ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων Τ/Δ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200050359
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/04/2018
ΑΔ: A102768
Συμπλήρωμα 1 17/04/2018
ΑΔ: A102826
Προϋπολογισμός: € 40.891 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ