1200050290 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/04/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/04/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Η.Κερκεμέζος, τηλ.:2791039271.
Υποβολή: ΔΕΗ ΑΕ / ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’, Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κ. Μητσόπουλο, τηλ.:27910 39123 ή στην κα Μ. Πλιάκα ,τηλ.:2791039151 .

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Eπισκευή επιλαστιχώσεων δεξαμενών γύψου της Μονάδας Αποθείωσης της Μονάδας IV του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200050290
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/04/2018
ΑΔ: A102767
Συμπλήρωμα 1 16/04/2018
ΑΔ: A102817
Προϋπολογισμός: € 42.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ