1200050221 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/04/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/05/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ελ. Αθανασοπούλου, τηλ.: 2292064385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, 19500 Θορικό Λαυρίου Αττικής
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Βαρβάρα Σαράκη, τηλ.:2292064132

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστήριξη λειτουργίας του Εστιατορίου και του Κυλικείου του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200050221
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/03/2018
ΑΔ: A102748
Συμπλήρωμα 1 20/04/2018
ΑΔ: A102840
Προϋπολογισμός: € 56.497 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ