1200050218 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/04/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ. Αντωνιάδης, τηλ.: 2463041208
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα , Τ.Θ. 139 , 53200 Αμύνταιο
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Θωμά ΝικολΆΟΥ, τηλ. :2463059299

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κοπή χόρτων στον περιβάλλοντα χώρο του ΑΗΣ Αμυνταίου –Φιλώτα

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200050218
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/03/2018
ΑΔ: A102714
Προϋπολογισμός: € 18.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ