1200050207 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/04/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Πεταλωτή και Ευστρ.Κουτσουραδής , τηλ: 2531060234 και 2531060261 αντιστοίχως
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κομοτηνής , ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής , 69100 Κομοτηνή
Για τεχνικές πληροφορίες , μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Μ. Χούσκογλου , τηλ:25310 60271

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια αισθητήρα μετρητή οξυγόνου ΑΒΒ για τον ΑΗΣ Κομοτηνής.

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200050207
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/04/2018
ΑΔ: A102800
Προϋπολογισμός: € 2.225 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ