1200049636 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/04/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/05/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Χατσίδου, τηλ.: 2461054385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350 , 50100 Κοζάνη
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κωνσταντίνο Μπίτο, τηλ.;2461054223

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή εναλλακτών θερμότητας (ψυγεία) συμπλεκτών μειωτήρων και διπλών εδράνων μύλων λιγνίτη των Μονάδων Ι,II, III και ΙV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200049636
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/03/2018
ΑΔ: A102667
Συμπλήρωμα 1 02/04/2018
ΑΔ: A102769
Συμπλήρωμα 2 27/04/2018
ΑΔ: A102886
Προϋπολογισμός: € 19.710 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ