1200049548 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/05/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/05/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Ελευθερίου, τηλ.: 2223026261
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Αλιβερίου, 34500 Αλιβέρι Ευβοίας
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Ν. Χήρα, τηλ.: 2223026257

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανοδίων ψευδαργύρου για την προστασία μηχανολογικού θαλάσσιου εξοπλισμού της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200049548
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/04/2018
ΑΔ: A102870
Συμπλήρωμα 1 08/05/2018
ΑΔ: A102960
Συμπλήρωμα 2 18/05/2018
ΑΔ: A103039
Προϋπολογισμός: € 5.750 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ