1200049502 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/05/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ελ. Αθανασοπούλου, τηλ.: 2292064385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, 19500 Θορικό Λαυρίου
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Σ. Ρώμα, τηλ.: 2292064186

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έλεγχος-επισκευή δύο (2) μετασχηματιστών ξηρού τύπου συστήματος ανόρθωσης εγκατάστασης ηλεκτροχλωρίωσης Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200049502
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/04/2018
ΑΔ: A102889
Προϋπολογισμός: € 17.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ