1200049135 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/03/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β. Καλκάνης,τηλ.: 2292064352
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, 19500 Θορικό Λαυρίου
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Ν.Πέτρου,τηλ.:2292064333

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή νέου δικτύου πυρόσβεσης διαβροχής μετασχηματιστή ισχύος Μονάδος V του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200049135
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/02/2018
ΑΔ: A101492
Συμπλήρωμα 1 15/03/2018
ΑΔ: A102681
Προϋπολογισμός: € 38.380,18 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ