1200048966 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/03/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Ανδρεαδάκη, τηλ.: 28430 63075
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Αθερινόλακκου , 72300 Χανδράς Σητείας Λασιθίου
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Γ. Γιακουμάκη, τηλ.: 28430 63172

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αποκατάσταση μονώσεων στα ESP και τους οχετούς καυσαερίων των ατμομονάδων του ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200048966
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/03/2018
ΑΔ: A102621
Συμπλήρωμα 1 19/03/2018
ΑΔ: A102689
Προϋπολογισμός: € 15.600 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ