1200048835 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/04/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Παπανικολάου, τηλ:2292064343-5
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου , 19500 Θορικό Λαυρίου Αττικής
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Ε.Στουραΐτη,τηλ.:2292064179

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανιχνευτές φλόγας για τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200048835
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/03/2018
ΑΔ: A102696
Προϋπολογισμός: € 20.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ