1200048732 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/03/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Δαμιανάκης, τηλ: 2810-376363
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Λινοπεραμάτων , 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κ. Στραταντωνάκη, τηλ: 2810-376338

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στo δυτικό φυλάκιο του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200048732
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/02/2018
ΑΔ: A101468
Συμπλήρωμα 1 05/03/2018
ΑΔ: A102606
Προϋπολογισμός: € 36.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ