1200048700 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/04/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/05/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Χατσίδου, τηλ.:2461054385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, 50100 Κοζάνη
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Ιωάννη Καναβό, τηλ.:2461054591

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έλεγχος – συντήρηση και επισκευή ( διετούς διάρκειας ) κλιματιστικών μονάδων CLIMAVENETA - HITACHI – LENNOX και κλιματιστικών μικρής ισχύος του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200048700
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/03/2018
ΑΔ: A102690
Συμπλήρωμα 1 04/04/2018
ΑΔ: A102790
Συμπλήρωμα 2 27/04/2018
ΑΔ: A102885
Προϋπολογισμός: € 69.380 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ