1200048668 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/05/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/05/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δημ.Δαμιανάκης, τηλ.: 2810376363
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδος ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, 71500 Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κ.Στραταντωνάκη, τηλ.: 2810376338

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Λειτουργία του εστιατορίου του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200048668
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/04/2018
ΑΔ: A102825
Συμπλήρωμα 1 03/05/2018
ΑΔ: A102934
Προϋπολογισμός: € 16.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ