1200048610 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/02/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν.Μπάτης, τηλ.22410-49046
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Ρόδου , Τ.Θ. 293, 85106 Σορωνή Ρόδου
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κων. Αναστασάκη, τηλ: 22410-49069

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια καλωδίου ΧΤ για τις ανάγκες εγκατάστασης ενός νέου ΗΖ ανάγκης για τον ΑΗΣ Ρόδου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200048610
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/02/2018
ΑΔ: A101447
Προϋπολογισμός: € 25.296 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ