1200048587 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/03/2018 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Λ.Κωνσταντινόπουλος, τηλ.: 2385037227
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Μελίτης , Τ.Θ. 1, 53071 Μελίτη Φλωρίνης
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Γ.Τσεπραηλίδη, τηλ.:2385056222

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή των μονώσεων των ανεμιστήρων ελκυσμού καυσαερίων (ID Fan) και των αγωγών κατάθλιψης αυτών, των ανεμιστήρων ανακυκλοφορίας καυσαερίων (Recirculation Fan) και των αγωγών κατάθλιψης αυτών και αντικατάσταση των υφασμάτινων διαστολικών του ΑΗΣ Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200048587
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/02/2018
ΑΔ: A101541
Προϋπολογισμός: € 45.700 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ